Siden er under opbygning!

Velkommen til 
Sammen på Tværs

Sammen på Tværs er en almennyttig forening, der har til formål at bygge bro mellem generationer, styrke social samhørighed og bidrage til samfundets sammenhængskraft.

Den 1. april 2024 overtager Sammen på Tværs alle Elderlearns aktiviteter i hele Danmark.

Som frivillig i Elderlearn, betyder det intet for dig og dit match. I fortsætter blot med at mødes, som I plejer.